+
Aa
-
like
comment

Chính thức: Từ 1-7 sẽ không cần cấp giấy xác nhận số CMND cũ

19/06/2021 16:31

Bộ Công an chính thức ban hành thông tư, quy định từ 1-7 tới đây người dân khi làm CCCD gắn chip sẽ không cần phải cấp giấy xác nhận số CMND cũ nữa.

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 59/2021 quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015 (được sửa đổi bằng Nghị định 37/2021). Thông tư có hiệu lực kể từ 1-7 tới đây.

Ảnh minh họa

Theo thông tư, các trường hợp đã được cấp thẻ Căn cươc công dân (CCCD), giấy khai sinh đã có số định danh cá nhân thì có thể sử dụng thông tin về số CCCD, số định danh cá nhân để tiến hành giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đặc biệt, mã QR code trên thẻ CCCD (loại gắn chip điện tử) có lưu thông tin về số CCCD, số CMND. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin về số CCCD, số CMND của công dân thông qua việc quét mã QR code, không yêu cầu công dân phải cung cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD.

Lâu nay, nhiều người băn khoăn rằng khi làm CCCD mới sẽ có số định danh khác với số CMND  trước đó thì phải có thêm giấy xác nhận hai số này là của một người. Nếu không, sau này sẽ gặp rắc rối trong các giao dịch của ngân hàng hay nhiều giao dịch khác.

Nay, quy định mới này của Bộ Công an góp phần giải quyết băn khoăn nói trên là đã tích hợp số CMND cũ vào thẻ CCCD mới, tránh phát sinh và phải xin thêm một loại giấy tờ khác.

Với những trường hợp trong mã QR code trên thẻ CCCD không có thông tin về số CMND hoặc CCCD cũ, Bộ Công an yêu cầu cơ quan công an nơi tiếp nhận đề nghị cấp CCCD có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD cũ cho công dân khi có yêu cầu.

Trường hợp thông tin số CMND, CCCD cũ của công dân không có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công an sẽ đề nghị công dân cung cấp bản chính hoặc bản sao thẻ CCCD, CMND (nếu có). Tiếp đó, công an sẽ tiến hành tra cứu, xác minh qua tàng thư CCCD, giấy tờ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp có thể hiện thông tin số CMND, CCCD để xác định chính xác nội dung thông tin.

Nếu có đủ căn cứ, công an sẽ cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD cho công dân; nếu không có căn cứ để xác nhận thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đáng chú ý, Bộ Công an còn quy định công dân có thể đăng ký cấp giấy xác nhận số CMND, CCCD trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại bất kỳ cơ quan công an nơi tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ CCCD, khi công dân đã có thông tin số CMND, CCCD trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Kết quả giải quyết sẽ được cập nhật, thông báo trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Khi công dân có yêu cầu được trả giấy xác nhận số CMND, CCCD đến địa chỉ theo yêu cầu thì công dân phải trả phí chuyển phát theo quy định.

TUYẾN PHAN

Bài mới
Đọc nhiều