Chỉ trong 1 năm, Đà Nẵng kỷ luật hàng trăm Đảng viên

14/01/2020 16:11

UB kiểm tra Thành uỷ TP Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Cơ quan Thành ủy Đà Nẵng

Theo đó, năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp TP Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Cấp ủy các cấp kiểm tra 585 tổ chức đảng, 3.073 đảng viên; giám sát 301 tổ chức đảng, 306 đảng viên.

UBKT các cấp kiểm tra 385 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 260 tổ chức đảng, 271 đảng viên; giải quyết tố cáo 4 đảng viên…

Cấp ủy và UBKT các cấp thành phố thi hành kỷ luật 165 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 136, cảnh cáo 19, cách chức 2, khai trừ ra khỏi Đảng 8 trường hợp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, số lượng các cuộc kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều; nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức…

Ông Võ Thái Nguyên, Uỷ viên UBKT TƯ đề nghị thời gian tới, UBKT các cấp TP Đà Nẵng tập trung phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hồ Giáp/VNN

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video