+
Aa
-

Chi tiết tỷ lệ phiếu bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng: Có bao nhiêu phiếu đồng ý và không đồng ý?

06/04/2021 06:17

Văn phòng Quốc hội đã có thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 9 (ngày 5/4). Thông cáo đã thông tin chi tiết về tỷ lệ phiếu bầu Chủ tịch nước đối với Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Phúc và tỷ lệ phiếu bầu Thủ tướng Chính phủ với Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Minh Chính.

Sáng ngày 5/4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước.

Chi tiết tỷ lệ phiếu bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng: Có bao nhiêu phiếu đồng ý và không đồng ý? - Ảnh 1.
Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước bầu Thủ tướng Chính phủ (ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội).

Sau đó, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức điện tử thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước, kết quả như sau: có 462 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 96,25% tổng số ĐBQH), trong đó có 462 đại biểu tán thành (bằng 96,25% tổng số ĐBQH).

Tiếp theo, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau: Có 478 phiếu phát ra; 477 phiếu thu về; 478 đại biểu có mặt trên tổng số 480 ĐBQH, trong đó: có 476 phiếu hợp lệ, 01 phiếu không hợp lệ; 470 phiếu đồng ý (bằng 97,91% tổng số ĐBQH); 05 phiếu không đồng ý (bằng 1,04% tổng số ĐBQH).

Sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Có 468 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97,50% tổng số ĐBQH), trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 97,50% tổng số ĐBQH).

Buổi chiều, từ 15 giờ 00, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp riêng nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: có 466 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97,08% tổng số ĐBQH), trong đó có 459 đại biểu tán thành (bằng 95.63% tổng số ĐBQH), có 06 đại biểu không tán thành (bằng 1.25% tổng số ĐBQH), có 01 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.21% tổng số ĐBQH).

Sau đó, Quốc hội tiến hành bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín, kết quả như sau: Có 477 phiếu phát ra; 476 phiếu thu về; 477 đại biểu có mặt trên tổng số 480 ĐBQH, trong đó: có 473 phiếu hợp lệ, 03 phiếu không hợp lệ; 436 phiếu đồng ý (bằng 90.83% tổng số ĐBQH); 37 phiếu không đồng ý (bằng 7.70% tổng số ĐBQH).

Tiếp theo, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức điện tử, kết quả như sau: Có 466 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 97.08% tổng số ĐBQH), trong đó có 462 đại biểu tán thành (bằng 96.25% tổng số ĐBQH); có 04 đại biểu không tán thành (bằng 0.83% tổng số ĐBQH).

Về hoạt động của báo chí tại Trung tâm báo chí Quốc hội, các phóng viên tác nghiệp chỉ không được tiếp cận thông tin công bố kết quả bầu hoặc miễn nhiệm nhân sự. Sau khi Quốc hội công bố kết quả bầu hoặc miễn nhiệm, đến phần thông qua Nghị quyết bầu hoặc phê chuẩn, báo chí được tiếp cận thông tin.

PV

Bài mới
Đọc nhiều