+
Aa
-

Chấm dứt thí điểm hợp nhất 3 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND

10/07/2020 14:36

Việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND ở các địa phương sẽ chấm dứt, chỉ tổ chức văn phòng giúp việc chung cho Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND.

Ông Nguyễn Trường Giang giới thiệu về luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Quốc hội tại họp báo /// Ảnh Hải Ninh
Ông Nguyễn Trường Giang giới thiệu về luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Quốc hội tại họp báo

Sáng 10.7, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 10 luật đã được Quốc hội khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 9.

Đại biểu Quốc hội chỉ có một quốc tịch Việt Nam

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Tổ chức Quốc hội, ông Nguyễn Trường Giang, Phó tổng thư ký Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, cho biết nhiều điểm mới của luật lần này.

Cụ thể, để đảm bảo tính chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tránh xảy ra vi phạm trong quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội như nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, luật bổ sung một khoản quy định về tiêu chuẩn quốc tịch đối với đại biểu Quốc hội. Theo đó, luật quy định, ngoài những tiêu chuẩn chung, đại biểu Quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.

Ngoài ra, luật lần này tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách ít nhất 40% trong tổng số đại biểu Quốc hội. Theo ông Giang, quy định này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách từ Quốc hội khóa 15 sắp tới.

Một trong những điểm mới khác của luật lần này được ông Giang nhấn mạnh là việc đổi tên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng thành Ủy ban Văn hóa Giáo dục; đổi tên Ủy ban Về các vấn đề xã hội thành Ủy ban Xã hội từ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 tới đây.

“Việc đổi tên của 2 ủy ban này là để đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, thể hiện được lĩnh vực hoạt động chủ yếu của cơ quan”, ông Giang lý giải.

Thành lập văn phòng chung Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND trước 1.7.2021

Phó tổng thư ký Quốc hội cũng cho hay, luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Tổ chức Quốc hội cũng quy định chuyển tiếp để xác định lộ trình hoàn thành việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh.

Chấm dứt thí điểm hợp nhất 3 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND - ảnh 1
Ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, công bố các lệnh của Chủ tịch nước bông bố luật vừa được Quốc hội thông qua Ảnh Hải Ninh

Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tại các tỉnh, thành thực hiện thí điểm tiếp tục hoạt động cho đến khi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh được thành lập để tham mưu, giúp việc, phục vụ chung hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND. Việc thành lập văn phòng này phải hoàn thành trước 1.7.2021.

Theo lý giải của ông Giang, việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND sau hơn 1 năm thực hiện cho thấy, việc tổ chức một văn phòng giúp việc chung cho 3 cơ quan chưa thực sự đáp ứng mục tiêu đề ra là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tham mưu, giúp việc cho 3 cơ quan này.

Việc này cũng chưa rõ được vai trò tham mưu trong trong hoạt động giám sát và quản lý, điều hành giữa cơ quan đại diện với cơ quan quản lý.

Vì vậy, ông Giang cho hay, theo đề nghị của Chính phủ, Quốc hội đã chấm dứt việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng theo Nghị quyết 580 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quyết định sẽ tổ chức Văn phòng tham mưu, giúp việc chung cho Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh. Còn văn phòng tham mưu, giúp việc, phục vụ riêng cho UBND cấp tỉnh.

10 luật Quốc hội thông qua được Chủ tịch nước công bố:

– Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của luật Giám định tư pháp

– Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án

– Luật Thanh niên

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xây dựng

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Phòng, chống thiên tai và luật Đê điều

– Luật Doanh nghiệp

– Luật Đầu tư

– Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Quốc hội

Cả 10 luật đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Lê Hiệp/TN

Bài mới
Đọc nhiều