Cảnh giác trước luận điệu tuyên truyền “thoái Đảng”

24/05/2020 17:45

Trong bối cảnh Đại hội Đảng các cấp đang diễn ra, cùng với việc tung tin hoả mù về công tác nhân sự của Đại hội, các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị cũng không từ bất cứ thủ đoạn gì để chống phá Đại hội. Một trong những thủ đoạn nguy hiểm đang được các đối tượng tung ra là kích động đảng viên thoái đảng.

Hình ảnh Các đối tượng núp bóng dân chủ đang tuyên truyền kích động đảng viên “thoái Đảng”

Đúng như quy luật, khi đất nước có các sự kiện quan trọng, các đối tượng chống đối lại đẩy mạnh hoạt động chống phá, xuyên tạc hòng gây bất lợi cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thời gian gần đây, các đối tượng tập trung tấn công công tác tổ chức Đại hội của Đảng. Gần đây nhất, Phạm Đoan Trang lại “lên đồng” đòi các đảng viên “thoái Đảng”. Với lăng kính thù hằn, chống đối và kinh nghiệm chống phá có lâu năm, Phạm Đoan Trang tung ra những thông tin, luận điệu hết sức phản động như: “Một bộ phận đảng viên trung-cao cấp vẫn bám chặt lấy đảng Cộng sản, duy trì sinh hoạt (đảng) đều đặn, lấy lý do là “ghét thì ghét nhưng phải ở trong nó để có thông tin”, “muốn chống chúng nó thì cũng phải biết chúng nó đang làm gì chứ”… nếu chỉ vì “cần thông tin nội bộ” thì đã đến lúc thoái đảng rồi”?!

Sức mạnh của Đảng bắt nguồn từ chính lòng dân

Một điều đặc biệt ở Việt Nam là Đảng cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Nguyên tắc quan trọng trong hoạt động chính trị ở Việt Nam là quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát và kiểm soát. Trong đó, Đảng là lực lượng tiên phong, là đại diện của toàn thể nhân dân Việt Nam, luôn phấn đấu vì lợi ích chung của toàn dân tộc, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Đảng ta là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội bắt nguồn từ thực tiễn quá trình đấu tranh bảo vệ Tổ quốc và định hướng chính trị mà chúng ta đang theo đuổi. Nó phù hơp với mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng chính vì Đảng ta là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, xã hội nên đã trở thành “cái gai trong mắt” nhiều tổ chức, đảng phái phản động. Dù không hề đóng góp gì cho cách mạng nước nhà nhưng nhiều đối tượng, tổ chức lại đòi Đảng và Nhân dân ta chia sẻ quyền lực Nhà nước, đòi được quyền lãnh đạo đất nước đi theo định hướng của các đối tượng. Thực sự quá vô liêm sỉ và nực cười.

Trong mưu đồ tranh giành quyền lực, các đối tượng liên tục tấn công chống phá Đảng, Nhà nước ta; kích động tư tưởng bất mãn trong quần chúng nhân dân, cố tình chia rẽ mối đoàn kết giữa Đảng và quần chúng nhân dân. Núp dưới danh nghĩa đấu tranh bảo vệ dân chủ, nhân quyền, các đối tượng tung tin một cách lập lờ hòng đánh lừa dư luận.

Xung quanh những thông tin liên quan đến việc “thoái Đảng” mà Phạm Đoan Trang và một số đối tượng dân chủ cuội đang rêu rao, dễ dàng có thể thấy đây là những thông tin tiêu cực, sai trái do các đối tượng tự tô vẽ ra để đánh lừa chính bản thân mình và những người xung quanh. Không có chuyện “một bộ phận” đảng viên trung và cao cấp “chán đảng”, cố tình “bám đảng” để “moi móc thông tin nội bộ” như lời lẽ được tung ra.

Đảng ta là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sức mạnh của Đảng ta bắt nguồn từ chính mối quan hệ gắn bó, đoàn kết keo sơn giữa Đảng và quần chúng nhân dân. Đảng ta từ nhân dân mà sinh ra, vì nhân dân mà tồn tại, luôn hướng đến mục tiêu chăm lo cho đời sống của nhân dân. Chính vì vậy, việc định hướng tuyên truyền rêu rao đòi đảng viên “thoái Đảng” chỉ là hành động tự lừa dối chính mình của các đối tượng dân chủ.

Đảng ta tự làm trong sạch chính mình

Đội ngũ đảng viên của ta hiện nay là khoảng 5.2 triệu người, thuộc mọi tầng lớp, thành phần, dân tộc. Đại đa số đảng viên của ta đều kiên định mục tiêu, con đường và lý tưởng của Đảng; luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc và Nhân dân.

Trong quá trình tồn tại, trong nội bộ Đảng ta có lúc, có nơi đã xuất hiện đảng viên suy thoái, biến chất, có hành động “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và bị Đảng ta đào thải. Tuy nhiên, các đối tượng chống đối cố tình lợi dụng cái gọi là “trào lưu thoái Đảng” của Chu Hảo, Mạc Văn Trang, Nguyên Ngọc để từ đó thổi phồng, huyễn hoặc rằng nhiều đảng viên trung – cao cấp của ta đang “chán Đảng”.

Cần nhấn mạnh, với những đảng viên thiếu trau dồi lý tưởng cách mạng, có hành động gây hại cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân thì Đảng ta sẵn sàng loại trừ, thanh lọc để làm trong sạch nội bộ, qua đó giữ đúng bản chất cách mạng. Đảng là nơi tập hợp những con người trung kiên nhất, thấm nhuần lý tưởng cách mạng nhất, sẵn sàng phấn đấu, hy sinh vì lợi ích chung của toàn Đảng, toàn dân; đối với những người thoái hoá biến nhất, ích kỷ hẹp hòi chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân thì Đảng và Nhân dân không bao giờ cần!

Bảo An

* Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

Cùng tác giả

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video