+
Aa
-

Các cá nhân đóng thuế thu nhập ‘khủng’ lên tới 62.600 tỉ đồng

29/07/2019 11:32

Nguồn thu từ thuế thu nhập cá nhân đang tăng mạnh theo từng tháng, đóng góp gần 10% tổng thu ngân sách cả nước trong 7 tháng.


Cụ thể, báo cáo của Tổng cục Thống kê sáng 29.7 về tình hình kinh tế – xã hội 7 tháng năm 2019 cho thấy, thu ngân sách nhà nước duy trì tiến độ ổn định, chi ngân sách bảo đảm đáp ứng kịp thời các yêu cầu đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và hoạt động của bộ máy.

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15.7 ước đạt 777.700 tỉ đồng, bằng 55,1% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 620.500 tỉ đồng, bằng 52,9%; thu từ dầu thô 31.100 tỉ đồng, bằng 69,7%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 123.900 tỉ đồng, bằng 65,5%.

Thu từ thuế thu nhập cá nhân đang tăng mạnh.
Thu từ thuế thu nhập cá nhân đang tăng mạnh.

Trong số các nguồn thu từ nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước mới chỉ đạt có 47,9% dự toán năm, tương đương 85.100 tỉ đồng. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài – FDI (không kể dầu thô) 103.200 tỉ đồng, cũng chỉ mới đạt 48,3% dự toán.

Đáng chú ý, nguồn thu thuế thu nhập cá nhân đã lên tới 62.600 tỉ đồng, bằng 55,3% dự toán; thuế bảo vệ môi trường 28.600 tỉ đồng, bằng 41,4%; thu tiền sử dụng đất 61.400 tỉ đồng, bằng 68,2% dự toán. Nếu tính riêng về thuế thu nhập cá nhân, có thể thấy nguồn thu này đang tăng rất đều đặn và ngày càng trở thành nguồn thu lớn, quan trọng. Thuế thu nhập cá nhân 7 tháng tăng 7.300 tỉ đồng so với 6 tháng và tăng 14.400 tỉ đồng so với 5 tháng.

Về chi ngân sách, từ đầu năm đến thời điểm 15.7, ước tính đạt 726.200 tỉ đồng, bằng 44,5% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 522.800 tỉ đồng, bằng 52,3%; chi đầu tư phát triển 130.500 tỉ đồng, bằng 30,4%; chi trả nợ lãi 65.200 tỉ đồng, bằng 52,2%.

(Theo Thanh Niên)

Bài mới
Đọc nhiều