+
Aa
-
like
comment

Ca COVID-19 liên tục tăng, TP.HCM ra văn bản khẩn

02/12/2021 18:29

Những thông tin liên quan đến việc báo cáo quản lý tiền công đức của chùa Ba Vàng khiến dư luận quan tâm. Bởi thực tế việc quản lý tiền công đức vốn dĩ là vấn đề rất nhạy cảm. Thứ nữa, liên quan đến Ba Vàng ngôi chùa với những tai tiếng không ít thời gian gần đây.

Một trong những thùng tiền công đức được đưa ra kiểm đếm

Theo báo cáo của Bộ Tài Chính về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử – văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và bốn tháng đầu năm 2023, thì có 50 di tích không có số liệu báo cáo tiền công đức, trong đó có chùa Ba Vàng ở Uông Bí thuộc di tích cấp tỉnh, được đánh giá là ngôi chùa có số thu công đức cao.

Với hệ thống truyền thông bài bản ngay lập tức chùa Ba Vàng liên tiếp đăng 3 thông tin cho rằng, báo cáo này không đúng sự thật bởi chùa không nhận được bất cứ đoàn kiểm tra hay thông báo nào. Bộ Tài chính cũng lên tiếng khẳng định, thông tin báo cáo tiếp nhận từ tỉnh Quảng Ninh gửi lên.

Thực tế thì việc lùm xùm về báo cáo này đáng ra không nên có. Bởi vào tháng 3/2023, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ Bộ Tài chính đã ban hành thông tư 04/2023 hướng dẫn quản lý thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Trong đó có quy định rõ ràng, tiền công đức không do nhà nước quản lý nhưng nhà nước sẽ có quyền kiểm tra giám sát, nhằm công khai minh bạch cho phật tử và bá tánh biết. Cũng là để tránh những trường hợp tư lợi riêng khi không có một chế tài nào quản lý. Điều này đã được quy định tại khoản 2, điều 18 thông tư số 04/2023/TT-BTC về việc yêu cầu các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích có trách nhiệm “cung cấp kịp thời thông tin khi được cơ quan chức năng có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo chỉ đạo của Thủ tướng từ tháng 3/2023 thì Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch kiểm tra tổng thể vấn đề quản lý tiền công đức tại các đi tích lịch sử, văn hòa, đình chùa trên phạm vi toàn quốc, thí điểm từ tỉnh Quảng Ninh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 2.

Thiết nghĩ với những thông tin rất quan trọng lại liên quan đến Quảng Ninh cùng với hệ thống truyền thông bài bản, chùa Ba Vàng sẽ là những đơn vị đầu tiên có thể tiếp nhận những văn bản này. Lại nói đây là một chỉ đạo lớn của Chính phủ, thí điểm đầu tiên của Quảng Ninh mà để thiếu sót đến mức khiến chùa lớn như Ba Vàng không nhận bất cứ văn bản nào thì thật khó hiểu?

Mới đây, trong công văn 2240/UBND-TCKH gửi chùa Ba Vàng ngày 24/7, UBND TP Uông Bí nêu rõ: Ngày 15/5/2023, TP Uông Bí đã ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra đối với các di tích lịch sử – văn hóa, đình chùa trên địa bàn thành phố và ban hành công văn số 1574/UBND-TCKH ngày 23/5/2023, về việc kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử – văn hóa, đình, chùa trên địa bàn thành phố, trong đó đề nghị chùa báo cáo theo đề cương hướng dẫn gửi kèm. Tuy nhiên, chùa Ba Vàng phản hồi chưa nhận được văn bản nên chùa chưa thực hiện các nội dung tại văn bản số 1574/UBND-TCKH và báo cáo về UBND TP Uông Bí.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo bổ sung Sở Tài chính, Bộ Tài chính, UBND TP Uông Bí đề nghị Trụ trì chùa Ba Vàng chỉ đạo, báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại chùa theo Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/1/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Thời gian báo cáo trước ngày 28/7/2023.

Thôi thì vàng thật không sợ lửa, đã có thông báo chính thức từ tỉnh Quảng Ninh, dư luận cũng rất chờ đợi ngày 28/7 tới đây sẽ có thông tin từ báo cáo quản lý tài chính của chùa Ba Vàng.

Công Luân

Bài mới
Đọc nhiều