Bộ trưởng Tô Lâm: Lực lượng công an vô hiệu hóa mọi âm mưu phá hoại, bạo loạn lật đổ

22/11/2021 21:51

Bộ Công an đã lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ chính trị của các thế lực thù địch; vô hiệu hóa mọi âm mưu phá hoại, bạo loạn lật đổ của các thế lực phản động.. 

Ngày 22/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp, góp phần phục vụ thắng lợi đường lối đổi mới, hội nhập quốc tế của Việt Nam và Hội nghị Tổng kết công tác đấu tranh chống phản động thời kỳ đổi mới.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Dự Hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương.

Trong suốt 35 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi mưu đồ chính trị của các thế lực thù địch; vô hiệu hóa mọi âm mưu, hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, bạo loạn lật đổ, khủng bố phá hoại, thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” của các tổ chức, cá nhân phản động, chống đối trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất đánh giá, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, dịch bệnh ngày càng gia tăng, công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động đang đứng trước những thách thức mới. Vì vậy, tổng kết công tác đấu tranh chống gián điệp, phản động là hết sức quan trọng, cấp bách nhằm nhận diện đầy đủ, toàn diện âm mưu, phương thức hoạt động chống phá của các loại đối tượng gián điệp, phản động.

Qua những thành tựu, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm, làm cơ sở đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời thống nhất biện pháp, chủ trương, đối sách đấu tranh chống gián điệp, phản động trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2030, năm 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra..

Tùng Lâm 

Từ khóa: ,
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video