+
Aa
-

Bộ trưởng Bộ Y tế trả lời chất vấn về chất lượng dịch vụ y tế ở các vùng nông thôn

06/11/2019 19:32

Ngày 06/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tham gia giải trình, trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến chất lượng dịch vụ y tế ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội liên quan về chất lượng các dịch vụ y tế của các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng được nhu cầu, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận, mặc dù chúng ta đã đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ cũng như các vấn đề chỉ tiêu về nông thôn mới như có trạm y tế xã đạt chuẩn và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, nhưng chất lượng các dịch vụ y tế của các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa chưa đáp ứng được nhu cầu.

Về các giải pháp để thực hiện khắc phục những vấn đề này, Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, trong thời gian qua, ngành y tế đã nỗ lực để đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, giải quyết vấn đề về chuyên môn, vấn đề nhân lực y tế, vấn đề cơ sở hạ tầng và về vấn đề tài chính.

Về chuyên môn kỹ thuật, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, chất lượng dịch vụ y tế trong thời gian qua, bằng các đề án chuyển giao kỹ thuật từ Trung ương đến tuyến tỉnh, tuyến huyện và gần đây là tuyến xã, phải nói rằng nhiều bệnh viện tuyến huyện ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa đã có thể thực hiện được các kỹ thuật cao mà không chuyển lên trên, giúp cho bệnh nhân được hưởng thụ dịch vụ tại chỗ. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã triển khai đào tạo mô hình bác sĩ y học gia đình cho gần hết các trạm y tế xã, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa tham gia đề án này. Tuy nhiên, để cải thiện, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, cần phải có thời gian.

s

Liên quan đến vấn đề nhân lực y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, chúng ta đã có chính sách đào tạo cử tuyển rất lâu. Đặc biệt, gần đây Bộ Y tế có một đề án trên cơ sở học tập kinh nghiệm nước ngoài, đó là chọn các bác sĩ trẻ, tốt nghiệp loại giỏi, loại khá, sau 6 năm sẽ được đào tạo thêm 2 năm chuyên khoa và về 61 huyện nghèo trong cả nước. Những bác sĩ này về địa phương có thể mổ. Có những bác sĩ một năm thực hiện gần 1000 ca ở các huyện như Mường Tè, Mù Căng Chải. Bộ trưởng khẳng định, ở các vùng sâu, vùng xa vấn đề này giải quyết được rất nhiều. Bộ Y tế đang phát huy mô hình này. Phụ cấp đối với cán bộ công tác ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó của nông thôn mới được phụ cấp 80% lương theo Nghị định 64. Nhân viên y tế ở các thôn bản được phụ cấp một lần lương cơ bản so với vùng thành thị. Cô đỡ thôn bản cũng được hỗ trợ nửa hệ số lương và giúp rất nhiều trong vấn đề đồng bào dân tộc thiểu số.

Về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, vùng sâu, xa là những vùng được hưởng rất nhiều trái phiếu Chính phủ để xây dựng mới rất nhiều bệnh viện tỉnh hiện đại, bệnh viện huyện hiện đại; trạm y tế xã thì hưởng rất nhiều dự án ODA không còn hoàn lại của EU. Hiện nay, Bộ Y tế triển khai xây dựng khoảng gần 2.000 trạm y tế ở các tỉnh khó khăn theo mô hình y học gia đình và mô hình quốc tế.

Đối với vấn đề tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, riêng những vùng sâu, vùng xa thì nhà nước gần như mua toàn bộ mệnh giá thẻ bảo hiểm cho người nghèo, cận nghèo, diện chính sách. Cho nên tỷ lệ bảo hiểm ở chính những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thì lại đạt gần 100%, người dân đến khám ở các cơ sở y tế gần như được chi trả 100%.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và niềm tin, trong một thời gian không xa, chất lượng chênh lệch giữa vùng khó khăn và vùng thành thị sẽ dần dần được cải thiện./.

Thu Phương- Nghĩa Đức

Bài mới
Đọc nhiều