+
Aa
-
like
comment

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến sửa Luật thuế thu nhập cá nhân

02/03/2022 09:11

Bộ này còn lấy ý kiến để sửa 5 luật thuế khác, gồm thuế bảo vệ môi trường; thuế xuất nhập khẩu; thuế sử dụng đất nông nghiệp; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế tài nguyên.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương về việc sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân và 5 Luật thuế khác. Ảnh: Hoàng Hà.

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương và Liên đoàn Thương mại và công nghiệp Việt Nam về việc nghiên cứu rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi 6 Luật thuế, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thuế xuất nhập khẩu, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế tài nguyên.

Theo cơ quan quản lý tài khóa, đề xuất này căn cứ theo Kế hoạch số 81 của Ủy ban thương vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 19 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Đồng thời, tại Quyết định số 2114/2021, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát các Luật thuế, báo cáo Chính phủ.

Tại văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan được lấy kiến rà soát, đánh giá góp ý sửa đổi các nội dung trong Luật thuế thu nhập cá nhân. Bao gồm đối tượng nộp thuế; thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế; cơ sở tính thuế và phương pháp xác định số thuế phải nộp; thuế suất; giảm trừ gia cảnh và nhóm vấn đề khác.

Trong năm 2020 trước đó, cơ quan quản lý thuế đã điều chỉnh nâng mức giảm từ gia cảnh cho người nộp thuế từ 9 triệu đồng lên 11 triệu và giảm trừ người phụ thuộc từ 3,6 triệu đồng lên 4,4 triệu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng mức giảm trừ này vẫn lạc hậu so với mức sống hiện tại của người lao động.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng biểu thuế thu nhập cá nhân lũy tiến 7 bậc, với mức thuế cao nhất lên tới 35% hiện nay không còn phù hợp. Do đây là biểu thuế đánh vào thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động, nhưng mức thuế suất cao nhất hiện tại lại cao gần gấp đôi so với thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các chuyên gia cho rằng biểu thuế này nên giảm từ còn càng ít bậc các tốt nhưng phải xác định đúng ngưỡng thu nhập chịu thuế.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính đề xuất các bộ, ngành, địa phương có ý kiến cần tổng hợp xem có bao nhiêu nội dung cấp thiết cần sửa đổi ngay trong năm 2022 theo hình thức Luật sửa đổi, bổ sung nhiều Luật và bao nhiêu nội dung chưa cấp thiết và sẽ sửa đổi khi sửa đổi Luật thuế thu nhâp cá nhân tổng thể.

Ngoài thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính cũng kiến nghị rà soát các nội dung trong Luật thuế bảo vệ môi trường, gồm đối tượng chịu thuế; đối tượng không chịu thuế; người nộp thuế; số lượng hàng hoá tính thuế; biểu khung thuế; việc khai, tính, nộp và hoàn thuế.

Trong đó, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, đánh giá mức độ phù hợp giữa khung và mức thuế bảo vệ môi trường hiện nay với mức độ gây ô nhiễm của các hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế.

Đây là cơ sở kiến nghị, sửa đổi khung, mức thuế phù hợp.

Với Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Bộ Tài chính cũng kiến nghị đánh giá với các nội dung về đối tượng chịu tiền thuê đất; tiền sử dụng đất; lệ phí trước bạ; thuế sử dụng đất; các khoản thuế khi chuyển quyền sở hữu hoặc sử dụng đất; căn cứ tính thuế và phí; chính sách miễn giảm thuế, phí…

Ngoài ra, cần đề xuất sửa đổi một số nội dung cụ thể về việc gộp Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bổ sung đánh thuế với nhà, xây dựng Luật thuế tài sản hoặc bất động sản (nếu có).

Khai Tâm

Bài mới
Đọc nhiều