Bộ Quốc phòng tăng tiêu chí tuyển quân ưu tiên, nhiều thanh niên lo lắng

03/12/2020 14:13

Tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư 148/2018/TT-BQP mà Bộ Quốc phòng đã ban hành quy định về nguyên tắc và yêu cầu tuyển quân như sau:

Chú trọng tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên, góp phần tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, củng cố quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngoài ra, nguyên tắc này còn nêu rõ phải đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định trong công tác tuyển quân.

Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm.

Đề cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

Như vậy, có thể thấy nhằm thực hiện việc nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực; Dự bị động viên; Tạo nguồn xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh; Củng cố quốc phòng an ninh thì Thông tư này có hướng đến việc chú trọng gọi nhập ngũ đối với công dân tốt nghiệp đại học và cao đẳng.

Lê Đức

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video