+
Aa
-

Bộ GD& ĐT: Sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại có thể tiếp tục hoàn thiện để thẩm định lại

02/10/2019 08:00

Ngày 30/9, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ có văn bản trả lời ý kiến của PGS. TSKH Nguyễn Kế Hào về kết quả thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS. TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: Theo quy định Thông tư 33/2017/TT-BGDĐT đối với các bản mẫu sách giáo khoa được đánh giá “Không đạt” (Điểm c, Khoản 6, Điều 20) “Nếu các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tiếp tục biên soạn sách giáo khoa thì bản mẫu sách giáo khoa phải được xây dựng lại để tổ chức thẩm định, như thẩm định lần đầu”, vì vậy tập thể tác giả bản mẫu sách “Tiếng Việt 1”, “Toán 1” do GS. TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên có thể tiếp tục hoàn thiện các bản mẫu sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông ban hành tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT và đề nghị thẩm định lại theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT để sách có cơ hội góp phần vào sự nghiệp đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.

Chú thích ảnh
Sách Công nghệ giáo dục. Ảnh: CNGD

Trước đó, ngày 24/9, Bộ GD&ĐT nhận được thư của PGS. TSKH Nguyễn Kế Hào, đại diện tập thể cán bộ Trung tâm Công nghệ giáo dục thuộc Nhà xuát bản Giáo dục Việt Nam nêu ý kiến về kết quả thẩm định các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS. TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên.

Cụ thể, lần thẩm định này, có 5 bộ sách giáo khoa của 9 môn học được các Nhà xuất bản có chức năng  xuất bản sách giáo khoa đề nghị Bộ GD&ĐT thẩm định. Trong đó có các bản mẫu sách giáo khoa môn Tiếng Việt lớp 1, Toán lớp 1 do GS. TSKH Hồ Ngọc Đại chủ biên là một trong các bộ sách được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị thẩm định. Qua thẩm định vòng 1, có một số bản mẫu sách giáo khoa được xếp loại “Đạt nhưng cần sửa chữa” và có một số bản mẫu sách giáo khoa được xếp loại “Không đạt”. Tác giả của hầu hết các bản mẫu sách giáo khoa của 9 môn học đều đã tiếp thu chỉnh sửa, biên soạn lại theo ý kiến đánh giá của Hội đồng để tiếp tục thẩm định lại theo quy định.

Lê Vân/ Báo Tin tức

Bài mới
Đọc nhiều