+
Aa
-
like
comment

‘Biển người’ chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn

19/08/2020 14:36

Quan niệm dân gian tháng 7 Âm lịch là tháng ‘cô hồn’ hay còn được coi là tháng ma quỷ không đem lại may mắn. Nên hôm nay, ngày 19/8 (tức mùng 1 tháng 7 Âm lịch) dù đang có khuyến cáo của Thành phố không ra ngoài khi không có việc thật cần thiết nhiều người dân vẫn chen nhau đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ cầu an trong tháng.

'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 1
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 2
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 3
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 4
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 5
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 6
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 7
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 8

Các bàn ghi sớ bên ngoài cổng đều chật kín người.

'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 9
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 10
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 11
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 12
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 13
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 14
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 15
'Biển người' chen nhau đi lễ Phủ Tây Hồ đầu tháng cô hồn - ảnh 16

Nguyễn Trọng Tài/ TPO

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều