+
Aa
-
like
comment

Bị sếp chửi mắng, NLĐ có thể nghỉ việc luôn mà vẫn được thanh toán tiền lương

01/12/2020 17:52

Theo quy định mới nhất, nếu người sử dụng lao động có lời nói, hành vi nhục mạ làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người lao động (NLĐ) thì nhân viên đó có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần báo trước.

Bị xúc phạm nhân phẩm, NLĐ có thể nghỉ việc

Tại Khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019 quy định: – Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận, trừ trường hợp khác;

– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng hạn, trừ trường hợp khác;

– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động;

– Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc;

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc vì công việc có ảnh hưởng xấu tới thai nhi;

– Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

– Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Từ 2021, bị sếp mắng chửi NLĐ có thể nghỉ việc luôn. Ảnh minh họa internet

Như vậy, nếu người sử dụng lao động có lời nói, hành vi nhục mạ làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của NLĐ thì NLĐ đó có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

Các quyền lợi khi nghỉ việc do bị sếp mắng chửi

Việc NLĐ nghỉ việc do bị sếp chửi mắng, xúc phạm nhân phẩm được coi là đơn phương chấm dứt HĐLĐ hợp pháp. Vì thế, NLĐ vẫn được hưởng các quyền lợi chính đáng sau:

Được thanh toán tiền lương

Căn cứ khoản 1 Điều 48 BLLĐ năm 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến quyền lợi của NLĐ trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng. Trường hợp có thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì thời hạn thanh toán có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Theo đó, ngay cả khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ do bị chửi mắng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thì người sử dụng lao động cũng phải thanh toán các khoản tiền lương, trợ cấp, phụ cấp được thỏa thuận trong HĐLĐ hoặc thỏa ước lao động tập thể.

Được chi trả trợ cấp thôi việc

Vì HĐLĐ chấm dứt do NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp pháp nên ngoài việc được thanh toán tiền lương, NLĐ còn được hưởng trợ cấp thôi việc do người sử dụng lao động chi trả (căn cứ Điều 46 BLLĐ 2019).

Để được hưởng khoản tiền này, NLĐ phải làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên. Mỗi năm làm việc sẽ được trợ cấp một nửa tháng tiền lương, cụ thể:

Tiền trợ cấp thôi việc = 1/2 x Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc x Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc

Trong đó:

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc thực tế trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề theo hợp đồng lao động trước khi NLĐ thôi việc.

Lưu ý, NLĐ ký hợp đồng lao động từ ngày 01/01/2009 sẽ không được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc do đã được đóng bảo hiểm thất nghiệp kể từ khi ký hợp đồng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Việc NLĐ nghỉ việc do bị sếp chửi mắng, xúc phạm nhân phẩm được coi là đơn phương chấm dứt HĐLĐ hợp pháp.

Các quyền lợi khác

Theo khoản 3 Điều 48 BLLĐ 2019, NLĐ còn được người sử dụng lao động hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác (nếu có).

Đồng thời, NLĐ cũng có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản sao các tài liệu liên quan đến quá trình làm việc của mình. Chi phí sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khi nghỉ việc, NLĐ còn được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán trợ cấp thất nghiệp với mức trợ cấp hàng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp (Điều 50 Luật Việc làm).

(Theo DV)

Bài mới
Đọc nhiều