Bầu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương và phân công nhiệm vụ các thành viên

03/02/2021 11:35

Ngày 02/02, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đã họp Kỳ thứ nhất. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, quyết định một số nội dung sau: Thực hiện quy trình bầu các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bầu các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và phân công nhiệm vụ các thành viên - Ảnh 1.
Kỳ họp thứ nhất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngay sau Đại hội XIII (ảnh ubkttw.vn).

Triển khai xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng để trình Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định và triển khai một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.

Trong số 19 thành viên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bầu ra có 1 Ủy viên Bộ Chính trị, 4 Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các Ủy viên Trung ương Đảng gồm ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; ông Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh; ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Vĩnh Long; ông Trần Đức Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII.

Các thành viên còn lại gồm: ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII;

Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương; ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Võ Thái Nguyên, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Cao Văn Thống, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương bầu, gồm một số đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương và một số đồng chí ngoài Ban Chấp hành Trung ương. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương bầu trong số các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương bầu trong số các thành viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và được Bộ Chính trị chuẩn y.

Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Uỷ ban là tập thể thường trực của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ủy ban phân công một đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực.

(Theo DV)

Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Video