+
Aa
-

Bắt đầu thẩm định sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10

Trân Phan - 08/10/2021 14:59

Theo như lộ trình cuốn chiếu của Bộ GD&ĐT năm học 2022-2023, sẽ triển khai tiếp Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chương trình mới) ở lớp 3, lớp 7, lớp 10. Để chuẩn bị cho công tác này, các đơn vị xuất bản đã biên soạn các bản mẫu sách giáo khoa của 3 lớp này để đăng ký thẩm định theo quy định.

Bộ GD&ĐT bắt đầu triển khai tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10

Công tác thẩm định sách giáo khoa cho các bậc trung học và tiểu học

Các thành viên của Hội đồng quốc gia là những nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, uy tín, được lựa chọn kỹ lưỡng để thẩm định sách giáo khoa. Trong đó có ít nhất 1/3 số thành viên là nhà giáo đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng. Các thành viên trong mỗi Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 đã nhận được bản mẫu sách giáo khoa của các lớp học tương ứng.

Hướng đề ra là để thẩm định đọc, viết và nhận xét, cá nhân trước thời điểm họp thẩm định tập trung ít nhất 15 ngày, thậm chí gần 2 tháng (đối với lớp 10). Tới thời điểm hiện tại, có 6 nhà xuất bản đã gửi bản mẫu thẩm định bao gồm: Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia TP.HCM, Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm TP.HCM, Nhà xuất bản Đại Học Vinh và Nhà xuất bản Đại Học Huế. Cụ thể:

  • Lớp 3 có 48 bản mẫu sách giáo khoa của 11 môn học, hoạt động giáo dục được gửi thẩm định. Trong khi đó, môn tiếng Anh có 10 bản mẫu; tin học có 7 bản mẫu; môn toán có 5 bản mẫu; các môn mỹ thuật, hoạt động trải nghiệm có 4 bản mẫu; các môn tiếng Việt, đạo đức, tự nhiên – xã hội, giáo dục thể chất, âm nhạc, công nghệ có 3 bản mẫu.
  • Lớp 7 có 47 bản mẫu sách giáo khoa của 12 môn học, hoạt động giáo dục được gửi thẩm định. Trong khi đó, môn tiếng Anh có 9 bản mẫu; môn tin học 5 bản mẫu; các môn toán, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, mỹ thuật có 4 bản mẫu; các môn học còn lại, mỗi môn đều có 3 bản mẫu.
  • Lớp 10 có 57 bản mẫu sách giáo khoa của 15 môn học, hoạt động giáo dục. Trong khi đó, môn tiếng Anh có 9 bản mẫu; tin học có 5 bản; mỗi môn toán, ngữ văn, hoạt động trải nghiệm – hướng nghiệp; công nghệ có 4 bản; các môn còn lại, mỗi môn có 3 bản.

Công tác cần làm tốt nhất các hoạt động thẩm định nhanh chóng và chính xác

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ đã nhấn mạnh việc thẩm định sách giáo khoa là công việc quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến nhiều thế hệ học sinh. Để làm tốt hoạt động thẩm định sách giáo khoa, từng thành viên trong Hội đồng phải nắm chắc Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Nhận thấy từ chương trình tổng thể đến chương trình môn học mà Hội đồng sẽ thẩm định. Bộ GD&ĐT đã quy định rõ các yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí mà sách giáo khoa cần đảm bảo trong Thông tư 33 Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa. Trong đó, sách giáo khoa cần đảm bảo đi đúng đường lối, chính sách của Nhà nước; đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học, khối học, môn học; đảm bảo việc tinh giản, thiết thực, cập nhật và có tính kế thừa những ưu điểm của các bản sách giáo khoa hiện hành.

Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ.

Ngoài ra, Theo Thứ trưởng cũng lưu ý mỗi tác giả có quan điểm và cách thể hiện sách giáo khoa khác nhau nhưng tất cả đều phải đảm bảo tính chuẩn mực, khoa học, sư phạm. Đây là sản phẩm xuất bản có tính đặc thù, mỗi cuốn sách có hàng triệu học sinh mỗi thế thệ sẽ sử dụng. Để đồng hành, chia sẻ với công việc của Hội đồng thẩm định, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức lấy ý kiến đóng góp độc lập từ các nhà khoa học, giáo viên… cho các bản mẫu sách giáo khoa, mở thêm kênh phản biện, giúp Hội đồng thực hiện tốt nhất hoạt động thẩm định, đánh giá chất lượng cuốn sách.

Trân Phan

Bài mới
Đọc nhiều