Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (gọi tắt là trung tâm) vừa trình Sở GTVT TP.HCM về góp ý phương án giá vé vận tải hành khách công cộng trên tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Giá vé được đưa ra áp dụng cho giai đoạn đầu và sẽ được kiểm tra, đánh giá lại sau một năm tàu vận hành.

Đồ họa: M.N