8 nhóm được đề xuất tăng 15% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

04/07/2021 16:29

Theo đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng 15% từ ngày 1/1/2022. 8 nhóm đối tượng có thể hưởng lợi từ chính sách này.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, 8 nhóm đối tượng sẽ được điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/1/2022.

Theo dự thảo được trình, Bộ LĐTB&XH đề xuất người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hàng tháng thấp sẽ được tăng bù để đạt mức 2,5 triệu đồng/tháng.

Cụ thể, tăng 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng trở xuống. Tăng lên 2,5 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ 2,3 triệu đồng/người/tháng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng.

de xuat tang 15% luong huu, bao hiem xa hoi anh 1
Bộ LĐTB&XH đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cho 8 nhóm đối tượng.

Trên cơ sở đánh giá tác động, Bộ LBTB&XH thấy rằng việc thực hiện điều chỉnh lương hưu từ ngày 1/1/2022 với mức điều chỉnh 15% có tác động tích cực về mặt kinh tế, xã hội đối với những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp, đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 57 Luật Bảo hiểm xã hội.

Nếu thực hiện theo phương án này, số người được điều chỉnh lương và trợ cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước chi trả là hơn 878.000 người.

Ngoài ra, khoảng 426.000 người là đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 và có mức lương hưu đang hưởng thấp hơn 2,5 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh lương và trợ cấp. Nếu thực hiện điều chỉnh từ ngày 1/1/2022, chi phí tăng thêm dự kiến là 700 tỷ đồng.

8 đối tượng được đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng gồm:- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

– Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91 và số 613 của Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc.

– Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

– Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142, bổ sung Quyết định số 142 và Quyết định số 38 của Chính phủ.

– Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53 Chính phủ.

– Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62 của Chính phủ.

– Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Mỹ Hà

Từ khóa:
Xem nhiều

Tin liên quan

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM