Theo báo cáo của Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam), cập nhật tính đến sáng 16/2/2023, cả nước có 233 Trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, 48 Trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động, trong đó có 41 Trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động do liên quan đến sai phạm và đã bị Cơ quan công an điều tra khởi tố và bắt giữ, 7 Trung tâm đăng kiểm bị tạm dừng do không đủ điều kiện theo Nghị Định 139/2018/NĐ-CP.

M.N