xử nghiêm tung tin giả

Cuộc chiến chống tin giả nhớ câu “hữu chí cánh thành”

Hạnh Phúc - 2022-08-19 16:00:47
Song hành với sự phát triển của công nghệ thông tin toàn cầu, không gian mạng đồng thời trở thành mảnh đất mỡ màu cho những tin giả, tin độc hại được lan...