xâm chiếm văn hóa

Phim Trung Quốc thống trị khung giờ vàng: Đâu rồi hào khí Việt Nam?

Đăng Võ - 2022-06-16 17:00:14
Người Việt mình tự bao đời nay luôn tự hào về quá khứ vẻ vang, oanh liệt của dân tộc, mang đầy sự kiêu hãnh khi đối mặt với những kẻ thù bạo tàn và...