việc làm

Cơn đau đầu của hai cường quốc hàng đầu thế giới

Bảo Trâm - 2023-04-26 16:02:44
Lực lượng lao động kén chọn và ít nhiệt huyết hơn đang đe dọa năng suất và động lực kinh tế ở hai cường quốc hàng đầu thế giới, đồng thời gây áp lực...
Bàn về giờ làm thêm, nhiều ý kiến cho rằng bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chưa ăn bữa cơm công nhân bao giờ, ông Vũ Tiến Lộc cũng cần đi làm công nhân 1 tháng. Có...
Bài chọn lọc