vàng trong dân

Lợi thế của Việt Nam là tiền trong dân rất lớn

2020-07-09 19:00:02
Trải qua giai đoạn này mới thấy Việt Nam là ngôi sao sáng trong kinh tế khu vực và thế giới. Đấy là điểm rất mạnh mà chính lúc này Chính phủ nhìn thấy và tích...