Trương Mỹ Lan

Trương Mỹ Lan, vợ Thanh Bùi và trùm tài phiệt địa ốc, ngân hàng

2013-12-30 07:24:17
Trương Mỹ Lan, vợ Thanh Bùi và trùm tài phiệt địa ốc, ngân hàng. Vợ sắp cưới của Thanh Bùi là ái nữ trong “gia tộc doanh nhân” họ Trương có truyền thống...