trường đại học

Đại học và trường đại học khác nhau như thế nào?

M.N - 2022-12-08 11:42:06
Theo Luật Giáo dục đại học 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2018 thì đại học và trường đại học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Đại học là Cơ sở...
Ban giám hiệu nhiều trường đại học đưa ra thông báo và các lưu ý với cán bộ, giảng viên, sinh viên những thay đổi liên quan đến việc giảng dạy, học tập...
Nghị định 99 quy định tối đa trong vòng 6 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các cơ sở giáo dục ĐH phải thành lập xong hội đồng trường. Như vậy,...
Chỉ đạo tại hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học mới vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ quan điểm cần kiên...
Bài chọn lọc