Trung tướng

Tư lệnh Biên phòng Lê Đức Thái được thăng quân hàm Trung tướng

2021-08-11 20:19:58
Sau khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (tháng 9/2020), ông Lê Đức Thái vừa được Chủ tịch nước ra quyết định...