Trung Quốc mở cửa

Cẩn trọng khi “Trung Quốc trở lại”

Diệu Hương - 2023-02-08 16:28:59
Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ tạo điều kiện cho nhiều ngành hàng xuất nhập khẩu, nhưng cũng đặt các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng của Việt Nam vào...