tiền Pi

Cái bẫy đằng sau chiêu trò “Thanh toán hàng hóa bằng đồng Pi”

Huy Hoàng - 2022-07-28 11:03:29
Thông tin về một số cửa hàng chấp nhận thanh toán bằng đồng Pi vừa qua lại một lần nữa làm xôn xao dư luận. Dù rằng tin này không mới, nhưng nhiều người...