thuế

Chi tiêu chắt bóp vì… thuế

2019-08-28 12:21:20
Giá hàng hóa liên tục tăng, người chịu thuế TNCN phải chi tiêu tiết kiệm hơn. “Đề nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế và người...
Muốn ngành ô tô lớn mạnh và có sức cạnh tranh với xe nguyên chiếc nhập khẩu, hướng tới xuất khẩu, cần phải đẩy mạnh nội địa hóa. Tuy nhiên, đến nay công...
Bài chọn lọc