thuế bất động sản

Giải pháp chặn đứng nạn đầu cơ bất động sản của TP.HCM

Minh Thanh - 2022-12-07 15:30:28
Đánh thuế bất động sản (BĐS) thứ hai vốn là một chính sách được rất nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng với mục đích là để giảm tỷ lệ đầu cơ...