thu phí đỗ ô tô

Chuyện thu phí đỗ ô tô thua lỗ: Cứ giao cho tư nhân là “ổn thỏa”?

Hạ Băng - 2022-06-23 16:21:43
Câu chuyện 20 tuyến đường ở TP.HCM tổ chức thu phí đỗ ôtô theo giờ nhưng trong năm 2021 chỉ thu được hơn 2 tỉ đồng, trong khi chi phí bỏ ra hơn 10 tỉ đồng...