thiếu thuốc

Xăng không được thiếu mà thuốc càng không!

Phan Tâm - 2022-11-09 11:53:22
Thiếu xăng dầu và thuốc chữa bệnh là 2 vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm ở thời điểm hiện tại. Đây là những sản phẩm thiết yếu liên quan đến...