thạch tín

Dân dùng nước ở các giếng khoan nhiễm thạch tín, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung lên tiếng

2019-09-06 17:19:11
TP Hà Nội đề xuất với Chính phủ đóng sớm các giếng khoan bị nhiễm thạch tín. Với 300.000 giếng khoan ở nông thôn, TP sẽ đề xuất cơ chế hỗ trợ người...