Tập đoàn Viettel

Chính thức bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel

2022-02-09 11:50:55
Đại tá Tào Đức Thắng cam kết luôn giữ vững tinh thần tiên phong, dẫn dắt, vị thế số 1 Việt Nam, tiếp tục hiện thực hóa khát vọng của các thế hệ đi trước,...