tái nhiễm COVID-19

Nguy cơ tái nhiễm Covid-19 là bao nhiêu?

2022-03-04 21:16:22
  Ngay từ những ngày đầu của đại dịch, các nhà khoa học đã biết nguy cơ tái nhiễm Covid-19 là có thể xảy ra. Vậy nguy cơ tái nhiễm là bao nhiêu? Khi tái nhiễm,...