tai nan

CSGT bị tông xe: Nếu lái xe cố tình đâm,CSGT không tránh kịp thì phải chịu thiệt thòi

2019-07-17 16:58:12
“Quá trình dừng xe phải đảm bảo an toàn nhưng thực tế mặt đường phức tạp nên khó mà đảm bảo an toàn. Ví dụ, lái xe cố tình đâm vào các chiến sĩ CSGT,...