tài khoản ngân hàng

Bảo mật bằng OTP vẫn có thể bị hack tài khoản ngân hàng

2020-10-07 10:11:19
Hacker có thể “đọc trộm” mã OTP trên smartphone, rồi thực hiện giao dịch trên một thiết bị khác mà người dùng không biết. Ngày 4/9, tài khoản của ông Trần...