sông Rhine

Cảnh ngộ “thê thảm” của ba nền kinh tế lớn nhất thế giới

Bảo Trâm - 2022-08-29 15:00:12
Mùa hè ở ba nền kinh tế lớn nhất thế giới – gồm Mỹ, Trung Quốc và châu Âu – đang cho thấy thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu có thể tăng nhanh đến...