sông Dương Tử

Con đập lớn nhất thế giới cũng bất lực trước mẹ thiên nhiên

Lan Hoa - 2022-09-06 15:22:13
Đập Tam Hiệp đã tăng cường xả nước để giảm bớt tình trạng cạn kiệt nghiêm trọng tại sông Dương Tử, nhưng cũng không thấm vào đâu trước những trận...