sở hữu toàn dân

Vài quan điểm về sở hữu đất đai tư nhân

An Diễm - 2022-06-02 06:38:04
Nhiều năm nay, trên các diễn đàn góp ý sửa đổi Luật Đất đai, xuất hiện một số ý kiến cho rằng chúng ta nên thừa nhận sở hữu tư nhân về đất đai hoặc...