SMS Banking

“Cuộc chiến” phí SMS Banking ngã ngũ sau khi bị phản ứng gay gắt

2022-03-02 14:18:16
Sau cuộc họp giữa các ngân hàng và doanh nghiệp viễn thông, hai bên đã thống nhất tính phí trọn gói 10.000 đồng đến 11.000 đồng cho 1 khách hàng/1tháng sử dụng...