Scotland

Thủ tướng Anh và liều thuốc đắng thời hậu Brexit

Phạm Khoa - 2022-07-11 16:55:09
Chiều ngày 7/7 có lẽ là thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp chính trị của Thủ tướng Anh Boris Johnson, khi ông phải đọc diễn văn từ chức. Dù không đề...