sân bay Long Thành

Sân bay Long Thành 4,8 tỉ USD có gì?

2019-07-30 10:09:34
Theo báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 112.000 tỉ đồng (tương đương 4,8 tỉ USD), thời gian thực hiện trong...