sắc thuế

Giá xăng sắp lên đỉnh điểm, giải pháp nào để “ghìm cương”?

Đặng Trường - 2022-06-22 19:05:35
Khi xăng tăng giá hơn 26.000 đồng/lít, một số ngư dân đã phải cố gắng bấm bụng cho thuyền ra khơi. Đến nay, xăng tăng hơn 33.000 đồng/lít, nhiều con thuyền cắm...