RFI

RFI Tiếng Việt – Trang website cố tình bẻ cong sự thật về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam

Đinh Lực - 2020-04-13 14:32:03
Với những thành tựu nhất định ở thời điểm này trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ, các bộ, ngành và cả hệ thống chính trị của Việt Nam....