rắn hổ mang

Tình hình sức khỏe người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn

2020-08-20 18:38:56
Liên quan đến tình trạng sức khỏe của người đàn ông tay không bắt rắn hổ mang bị cắn nhập viện vào ngày 19-8, ngày 20-8, bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang, Khoa Bệnh...