Quỹ Đầu tư

ĐH Duy Tân giải thể Viện Vinh danh chữ quốc ngữ

2019-12-24 19:17:11
Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) cho biết đã có quyết định giải thể Viện Vinh danh chữ quốc ngữ và bảo tồn tiếng Việt sau hơn một năm thành lập. Giáo sư Nguyễn...