quốc khách đầu tiên

Đằng sau việc Tổng Bí thư là vị quốc khách được mời thăm Trung Quốc đầu tiên

Hà Nhiên - 2022-10-26 10:00:31
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ là vị quốc khách đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong nhiệm kỳ mới. Chuyến thăm mang nhiều...