Quốc hội đổi mới

Lên đỉnh núi nhìn xa…

An Diễm - 2022-09-20 11:20:35
Không ít lần trong các cuộc họp Quốc hội, dù trực tiếp hay gián tiếp, các đại biểu đều nhắc đến mục tiêu làm sao để đất nước phát triển nhanh hơn, mạnh...