quốc gia vỡ nợ

Bảy hậu quả nếu Mỹ vỡ nợ

Đông Duy - 2023-05-16 09:09:47
Chứng khoán đỏ lửa, kinh tế lao dốc, chính phủ dừng hoạt động và toàn cầu bị vạ lây là những hậu quả nếu Mỹ vỡ nợ. Khách du lịch đi qua tòa nhà quốc...